• Homeheader01

    IK DOORBREEK PATRONEN

    “We kijken in de begeleiding naar elk individu apart. De één heeft iets anders nodig dan de ander. Over het algemeen zijn deelnemers een tijd lang uit de roulatie, zodat ze moeten wennen aan het idee weer aan het werk te moeten of een opleiding te doen. We proberen belemmerende patronen te doorbreken door een coachende houding, maar als het moet zijn we ook confronterend. Medewerkers van Implacement zijn flexibel inzetbaar. We kijken naar de vraag van de opdrachtgever en naar de behoefte vanuit de maatschappij. We bieden geen standaard product aan.”

    Mo Bourik, coach bij Implacement
Ik spreek de taal van de jongens

Ik spreek de taal van de jongens


“In mijn jeugd was ik ook een jongere met problemen. Ik kende de hulpverleningskant en was toen en nu niet gecharmeerd van hun werkwijze. Ik onderscheid me door de taal van de jongens te spreken. Ik haal de jongens zo nodig uit hun bed en neem ze mee naar het traject. Door de jongens te confronteren met hun eigen keuzes en gedrag, weet ik ze op een positieve manier te beïnvloeden. En ik weet ook hoe het voelt om negatief benaderd te worden, dus met een grap en een grol maak ik dingen duidelijk.”   

André Oudhuis, leidinggevende werkmeesters bij Implacement 
Ik ken de arbeidsmarkt

Ik ken de arbeidsmarkt


“Wat de deelnemers in onze trajecten met elkaar gemeen hebben is dat zij te weinig kennis en gereedschap hebben om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. En daarmee bedoel ik de huidige arbeidsmarkt, een werkgeversmarkt, waarin het niet gemakkelijk is om openingen te vinden. Je bent immers één van de velen die probeert daarin een plekje te vinden. Ik heb kennis van die arbeidsmarkt in goede en in slechte tijden en weet hoe die te bewerken. Dat probeer ik over te dragen aan onze deelnemers.”

Kiki Portman, coach bij Implacement 

Trainingen en Scholing

Medewerkers die een training willen om beter te functioneren in hun eigen baan, of willen omscholen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten/verbreden zijn bij Implacement aan het goede adres.
Medezeggenschapsorganen die gevormd moeten worden tot een functioneel team dat efficiënt binnen uw organisatie kan meedenken, managers en directieleden die ‘coaching on the job’ dmv intervisie willen, personeelsleden die weer even gemotiveerd moeten worden, wij nemen deze uitdaging graag aan.
Implacement is gespecialiseerd in het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen ieder segment van deze brede doelgroep hebben wij successen geboekt. Mensen vanuit de reclassering zijn omgevormd tot actief bijdragende, verantwoording nemende werknemers. Jongeren zijn opgeleid tot bijvoorbeeld verkeersregelaar of magazijnmedewerker. Ook opleidingen in de toezicht- en veiligheidsbranche en hospitality behoren tot onze expertise. Implacement begeleidt daarnaast ook stagiaires in hun scholing in verschillende branches.
Voor het UWV zijn wij formeel opleidingspartner.

Participatie

Nederland ontwikkelt zich tot participatiesamenleving. Van iedere inwoner wordt een actieve bijdrage verwacht, zij het middels betaalde arbeid, vrijwilligerswerk of scholing. Implacement heeft een decennialange ervaring én het daarbij behorende brede netwerk om de diverse doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt (o.a. “kansarme” jongeren en ouderen, vluchtelingen/statushouders en oudkomers) te trainen en aan een stage, werkervaringsplek of (betaalde) werkplek te helpen. Wij leren de mensen na te denken over hun eigen voorkeuren en unieke talenten en hoe deze te ontwikkelen tot effectief in de markt te zetten kernkwaliteiten. Ook hoe je vandaaruit kansen voor jezelf kan creëren, behoort tot het curriculum. Wij ondersteunen bedrijven bij het invullen van de Participatiewet dmv advies en het daadwerkelijk aandragen van mogelijkheden. Statushouders ondersteunen wij in een door ons ontwikkeld traject om te komen tot een gedegen ondertekening van de Participatieverklaring.

Jobcoaching, Re-integratie (1e en 2e spoor) en Outplacement

Implacement biedt professionele jobcoaching, waarin onze jobcoaches de (potentiele) werknemer ondersteuning biedt naar het juist uitvoeren van de (nieuwe) functie, en middels coachingsgesprekken van waarde is voor de werknemer en de werkgever. Medewerkers die na hun ziekte weer terugkeren op hun werkplek ondersteunen wij in een re-integratietraject waardoor de terugkeer versneld zal zijn en hernieuwde uitval voorkomen zal worden. Voor langdurig zieke werknemers of medewerkers die lange tijd buiten de arbeidsmarkt zijn geweest en op zoek gaan naar een baan bij een nieuwe werkgever worden door Implacement begeleidt middels jobcoaching (en loopbaancoaching), waarbij ze hun eigen kwaliteiten leren inzien, (extra) kennis en vaardigheden ontwikkelen en leren deze elementen succesvol in de markt te zetten. Ook statushouders worden door ons getraind in de kenmerken van de typisch Nederlandse arbeidsmarkt (de sollicitatieprocedure, tijdmanagement, gedrag op de werkvloer, etc.) en hoe hierop succesvol te anticiperen.

SOCIAL RETURN

De overheid eist dat bedrijven die een aanbesteding gegund krijgen van een gemeente een vast percentage van de opdrachtsom (doorgaans 5%) besteden aan social return: het bieden van leer-/werkplekken en trainingen/opleidingen aan mensen uit de doelgroep van de aanbesteding. Implacement heeft de jarenlange expertise om op een creatieve wijze de diverse aanbestedingsdoelgroepen succesvol op de werkvloer te trainen en te begeleiden. Dankzij ons goede oog voor zowel iemands unieke talent als persoonlijke leerpunt én dankzij ons door de jaren heen ontwikkelde, feilloze fingerspitzengefühl kunnen we ieder bedrijf effectief informeren, trainen en/of begeleiden in het behalen van het hoogste rendement. Laat uw socialreturnverplichting over aan Implacement Projecten.

Vluchtelingen

Implacement Projecten is het enige bedrijf in Nederland dat sinds 2013 het Taal- & Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen uitvoert en heeft ontwikkeld. Sindsdien heeft Implacement een groot aantal trainingen voor deze specifieke doelgroep ontwikkeld en uitgevoerd. Deze trainingen variëren van normen- en waardentrainingen voor asielzoekers, een intake van statushouders over hun achtergrond, taalkennis en toekomstwensen, oriëntatietrainingen waarin statushouders worden thuisgebracht in de Nederlandse politiek, Nederlandse kernwaarden en typisch Nederlandse gebruiken. Ook worden zij wegwijs gemaakt in hun eigen gemeente; de zogenaamde ‘sociale kaart’: waar is bijvoorbeeld de bibliotheek en wat kun je daar doen, waar kan je de taal leren en welke organisaties zijn er zoal die je verder kunnen helpen met het opbouwen van een werkzame en sociale leven in je nieuwe woonomgeving? Ook worden de statushouders voorbereid op hun rol in de participatiesamenleving, leren ze hoe de gezondheidszorg geregeld is en worden ze ingelicht over de verschillende mogelijke manieren van inburgering. Wij hebben een unieke training ontwikkeld om middels een traject te komen tot een gedegen ondertekening van de Participatieverklaring. Ook onze specifieke trainingen als het gaat om gezond inburgeren en oriëntatie op de arbeidsmarkt zijn zeer waardevol voor nieuwe inwoners in uw gemeente.

Management advies

Recruitment
Het vinden van juist personeel is vaak allerminst eenvoudig. Implacement Projecten heeft een breed netwerk van partners waarmee wij uw personeelsaanvraag kunnen oppakken.
Bij ons kunt u recruitment capaciteit inhuren voor een juiste werving en selectie.
Onze recruiters en consultants hebben een uitgebreid netwerk binnen diverse disciplines, op verschillende niveaus en in verscheidene branches zoals o.a. ICT, Sales, Finance, HR, Logistiek, Communicatie, Sport, Beveiliging, Consultancy en Projectmanagement.

Arbeidsconflict
Een arbeidsconflict kan altijd ontstaan, ook als u het niet wilt. De weg naar de rechter met vaak dure advocaten kan dan altijd maar vaak willen beide partijen dit voorkomen. Een gesprek met een externe partij aan tafel kan leiden tot nieuwe inzichten.
Vanuit deze nieuwe inzichten kan gezocht worden naar redelijk- en billijkheid waarbinnen vervolgafspraken gemaakt kunnen worden. Ook in deze vervolgafspraken kan Implacement vaak een rol spelen, denk hierbij aan het op zich nemen van coaching, een training of een outplacementtraject.

Verandering
Werken in een veranderende omgeving vraagt flexibiliteit van management en werknemers. Om u doel te bereiken heeft u nieuwe processen, structuren en systemen nodig, maar de “cultuuromslag” moet plaatsvinden tussen de oren van alle betrokkenen. En in hun handelen. De mens staat centraal, want veranderen is mensenwerk. Mensen willen vaak niet veranderen omdat zij zoeken naar geborgenheid en zekerheid, omdat zij vaak bedreigingen en kansen op de (middel)lange termijn niet goed kunnen inschatten.
U bent als directeur resultaatgericht. En hoewel u een visie heeft, wordt u vooral in beslag genomen door de dagelijkse hectische gang van zaken. Een onderneming runnen is één ding, maar veranderingen doorvoeren vraagt specifieke kwaliteiten en vaardigheden. Wij ondersteunen u graag. Laten wij daar eens samen over in gesprek gaan.

Supervisie en Medezeggenschap
Aan directie- en managementleden bieden onze professionals graag supervisie.
Doet u het goed? Kan het anders? U geeft de bevestigingen aan uw medewerkers maar met wie kan u sparren over uw handelen en wijze van leidinggeven? Onze supervisie-jobcoaches gaan graag met u in gesprek. Een persoonlijke aandacht, een vast gezicht met professionele kennis en ervaring in het geven van de juiste feedback, waarbij ook u een goed gevoel heeft, is dat wat wij bieden. Uw medezeggenschapsorgaan dient effectief te zijn voor uw organisatie.
Medezeggenschapsorganen die gevormd moeten worden tot een functioneel team dat efficiënt binnen uw organisatie kan meedenken trainen wij graag.
Als bestuurder/directeur gaat u de vruchten plukken van uw medezeggenschapsorgaan.

Duurzame arbeidsmobiliteit

Vijftigplussers zijn de ervaren krachten op de arbeidsmarkt. Deze ervaring hebben we nodig en dus moeten we er met elkaar aan bijdragen dat vijftigplussers nog volop aan het werk mogen zijn.
Kunnen werken en mogen meedoen is belangrijk voor iedereen, als werknemer en als werkgever moet je hier aan werken vanaf het begin van een loopbaan. Passend arbeid, ook op langere termijn, is essentieel. Zwaar werk moet dus afgewisseld worden met lichtere arbeid, en tijdens de loopbaan moet er steeds sprake zijn van gerichte trainingen en eventueel (bij)scholing. Zo werk je aan duurzame inzetbaarheid en arbeidsmobiliteit.
Implacement Projecten denkt hierin graag met u mee.

ONZE KERNWAARDEN


BEWUST

Wij zijn ons bewust van onze omgeving en onze rol binnen de keten. We kijken dan ook altijd bewust naar de mogelijkheden en niet naar de onmogelijkheden. Hierdoor zijn we in staat maatwerk te bieden.

BETROKKEN

Wij zijn betrokken bij onze werkzaamheden en de mensen die we begeleiden. We zullen altijd een luisterend oor bieden en er zorg voor dragen dat we onze klanten op de juiste wijze begeleiden naar een hoger plan.

BETROUWBAAR

Wij zijn als ruim 14 jaar succesvol actief in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die hier nieuw komen en op weg geholpen moeten worden naar een mooie en goede toekomst. Dit kan alleen maar als je door je klanten en je opdrachtgevers als betrouwbaar wordt aangeduid.

RESULTAATGERICHT

Wij zijn resultaat gericht, binnen de gestelde tijdsspanne zullen wij er alles aan doen om het gewenste resultaat te behalen, zowel voor de klant als voor de opdrachtgever. Dit heeft o.a. geresulteerd in een klantbeoordeling van Blik op werk met een 7,4!

SAMENWERKEN

Wij werken graag samen en weten dat we het niet alleen kunnen, door bruggen te bouwen en verbindingen aan te gaan maken we de verbinding sterker, wat resulteert in een grootschalig netwerk waar onze klanten gebruik van kunnen maken. Samen sta je steker!
Ben je op zoek naar een nieuwe werkomgeving?

Ben je op zoek naar een nieuwe werkomgeving?   


1.300

In 2016 hebben wij circa 1300 statushouders binnen ons TOV traject begeleid

2.000

Sinds 2013 hebben meer dan 2000 mensen via ons een participatieverklaring ondertekend

7,4

Implacement Projecten BV scoort een 7,4 bij het klanttevredenheidsonderzoek van keurmerk Blik op werk

Wij zijn bereikbaar

Hoofdkantoor

Keurenplein 35
1069 CD Amsterdam
020-6109946
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik hier voor onze overige vestigingen. Indien u meer informatie wilt over een traject of over kandidaten bij Implacement Projecten, belt u dan met ons kantoor Notweg. Kantoor Notweg is te bereiken op 020-4530202.

Vragenlijst taalaanbieders

Klik hieronder op de button om de Vragenlijst Taalaanbieders te openen.

vragenlijst Taalaanbieders

Blik op werk

Implacement Projecten is aangemerkt met de ISO normering bij Blik op werk.
blikopdeweg

Leerbedrijf

Wij zijn een officieel leerbedrijf.
erkendleerbedrijf

KLACHTEN- EN PRIVACYREGLEMENT

Klik hier om ons klachten- en privacy reglement te bekijken.

© 2016 Implacement Projecten - Alle rechten voorbehouden.